Politica de confidentialitate


Prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Cine este operatorul de prelucrare a datelor ?

 Mesteru Manole.ro este un site administrat de SC RH COMMODITIES SRL, avand sediul social in Chitila, Str. I.C Bratianu, nr 3, Chitila, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului J23/1332/2009, si cod unic de inregistrare RO25651780.

 Orice solicitare legate de datele dumnevoastra, de protectia datelor in cadrul societatii, sau orice intrebare sau reclamatie, poate fi solicitata catre adresa de mail dpo@mesterumanole.ro


  • Ce date stocam ?

 Atunci cand accesati siteul nostru, unele date sunt transmise automat către serverul principal precum:

- data şi ora accesării

- adresa paginii de internet care face trimiterea

- fişierul accesat

- sistemul de operare

 Mesteru Manole.ro colecteaza date personale despre utilizator atunci cand:

- va inregistrati

- plasati o comanda

- solicitati o cerere de oferta

- solicitati un retur de produs

- se elibereaza o factura

- se efectueaza o plata online

Mesteru Manole.ro are unele servicii externalizate, cunoscute si sub forma de third-party services ce pot solicita si alte date:

- serviciul de curierat

- serviciul de chat

- serviciul de plati online

- facebook

Orice acord/consimtamant dat se va inregistra in baza de date in scopul confirmarii acordului/consimtamantului.


  • Scopul colectarii datelor

1. Pentru desfasurarea contractului de comercializare a produselor sau livrare a produselor.

 Datele cu caracter personal precum modul de adresare, prenumele, numele, titlul, data naşterii, strada, codul poştal, localitatea, restul adresei, ţara, telefon şi e-mail sunt stocate şi prelucrate de către noi numai în cazul în care sunt introduse in siteul nostru pentru a finaliza o comanda sau inregistra un nou cont. Dupa inregistrarea unui cont nou sau a unei comenzi, datele sunt salvate si pastrate conform legislatiei, urmand ca la termenele prestabilite acestea sa fie sterse. Acest lucru nu este valabil in cazul in care ati consimtit expres stergerea sau utilizarea mai departe a datelor.

Oricand puteti modifica datele din cont, accesand meniul profilului personal.

Oricand puteti renunta la contul din site, solicitand stergerea contului la adresa dpo@mesterumanole.ro


2. Pentru abonarea la newsletter

 In momentul in care solicitati abonarea la newsletter, datele sunt utilizate de noi in scopuri de marketing.

 Oricand puteti renunta la serviciul de newsletter, solicitand dezabonarea la adresa dpo@mesterumanole.ro 

 Odata cu renuntarea la acest serviciu nu vom mai utiliza datele dumneavoastra pentru serviciul de newsletter.


3. Date referitoare la locatia geografica

 Locatia geografica este identificata cu ajutorul adresei IP. Adresa ip este stocata in scopul localizarii geografice si utilizata in serviciul de suport prin chat sau pentru afisarea unor oferte specifice zonei geografice.

Dupa inchiderea sesiunii, adresa IP nu este stocata.


4. Date pentru campaniile de marketing si publicitate

 Folosim datele cu caracter personal doar cu acordul dumneavoastra si le utilizam pentru a livra reclame relevante si oferte adecvate.

 Utilizatorul isi poate retrage acest acord oricand, fara nici o obligatie, solicitand acest lucru catre dpo@mesterumanole.ro


5. Date accesate de terti

 Unele servicii precum platile online si serviciul de curierat sunt servicii externalizate de Mesteru Manole. Atunci cand se efectueaza o plata online, sau se doreste livrarea unui produs folosid serviciul de curierat, datele personale precum; nume, prenume, adresa completa, telefon, email, si CNP ( pentru plata online cu cardul) sunt transmise automat catre furnizorii acestor servicii.
Utilizatorul isi poate retrage acordul, cu mentiunea ca retragerea implica automat anularea comenzii, intrucat aceste campuri sunt obligatorii pentru a indeplini si finaliza procesul de vanzare.

5.1. Date transmise catre procesatorul de plati

-  In cazul platii online anumite date cu caracter personal pot fi trimise catre procesatorul de plati online.

5.2. Date transmise catre seriviul de curierat

- In cazul livrarii folosind serviciul de curierat, anumite date cu caracter personal pot fi trimise catre compania responsabila de livrare.

5.3. Date transmise catre institutii publice

La cererea institutiilor statului, trebuie sa oferim informatii cu privire la datele cu caracter personal.

5.4. Date necesare pentru plugin-uri

Pagina noastra de internet foloseste plugin-uri de la operatorii de relete sociale, precum facebook, google.

 O situatie in care se foloseste plugin-ul este atunci cand alegeti sa va logati in contul din platforma noastra folosind contul de Facebook. Pentru informatii suplimentare puteti accesa: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 Utilizatorul poate reunta la acest mod de logare, delogandu-se si logandu-se folosind adresa de mail si parola.
 MesteruManole.ro nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere.

5.5. Date transmise catre seriviul de analiza google

 Google analytics este un serviciu de analiza web pus la dispozitie de Google. Acest serviciu utilizeaza cookie-uri, care contin informatii anonime cu privire la utilizarea paginii de internet. Informatiile anonime colectate sunt trimise automat catre serverul Google. Pentru informatii suplimentare puteti accesa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en


  • Drepturile dumneavoastra

Potrivit legii 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor personale colectate de către noi.

1.Dreptul la informare
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective; cum ar fi identificarea operatorului daca este cazul, scopul prelucrarii datelor, si alte informatii suplimentare.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedaă deja informațiile respective: cum ar fi identitatea operatorului daca este cazil, scopul prelucrarii datelor, si alte informatii suplimentare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

2.2 Dreptul de acces la date
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele: scolul prelucrarii si comunicarea intr-o forma simpla a datelor.
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile prevaăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

2.3 Dreptul de intervenție asupra datelor
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit urmatoarele: rectificarea, actualizarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; transformarea în date anonime a datelor a caăror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizataă va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate.

2.4 Dreptul de opoziție
(1) Persoana are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmitaă în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Excepții
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplică în cazul activităților prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorității publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului urmărit prin desfășurarea activităților menționate la art. 2 alin. (5).
(3) După încetarea situației care justifică aplicarea alin. (1) și (2) operatorii care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritățile publice țin evidența unor astfel de cazuri și informează periodic autoritatea de supraveghere despre modul de soluționare a lor.

2.5.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute.
(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situația in care decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim; sau decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Date contact

Str. I.C Bratianu, Nr.3

office@mesterumanole.ro
0746 205 195

Copyright © Mesterul Manole.ro 2021. Toate drepturile rezervate